Afvist af det dan­ske Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um: Des­pe­ra­te ambas­sa­de-vag­ter mod­ta­ger nu død­strus­ler fra Taliban

Mindst 30 tid­li­ge­re vag­ter på den dan­ske ambas­sa­de i Afg­ha­ni­stan har hen­vendt sig til Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i nødråb om hjælp. De for­tæl­ler, at de mod­ta­ger død­strus­ler fra Tali­ban, efter Dan­mark for­lod lan­det i august 2021. Men de får ingen hjælp, for­di de var ansat i et pri­vat fir­ma og ikke direk­te af den dan­ske stat. “Vi kan desvær­re ikke hjæl­pe dig og din fami­lie,” lyder sva­ret fra Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i fle­re tilfælde. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her