Afvist af det dan­ske Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um: Des­pe­ra­te ambas­sa­de-vag­ter mod­ta­ger nu død­strus­ler fra Taliban

Mindst 30 tid­li­ge­re vag­ter på den dan­ske ambas­sa­de i Afg­ha­ni­stan har hen­vendt sig til Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i nødråb om hjælp. De for­tæl­ler, at de mod­ta­ger død­strus­ler fra Tali­ban, efter Dan­mark for­lod lan­det i august 2021. Men de får ingen hjælp, for­di de var ansat i et pri­vat fir­ma og ikke direk­te af den dan­ske stat. “Vi kan desvær­re ikke hjæl­pe dig og din fami­lie,” lyder sva­ret fra Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i fle­re tilfælde. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.