Alle veje fører til Mississippi

I den­ne uge har jeg valgt at præ­sen­te­re dig for en ny udgi­vel­se fra en af de mest myto­lo­gi­se­re­de skik­kel­ser i dansk lit­te­ra­tur, nem­lig Mik­kel Thy­ki­ers essay Omve­je til Mis­sis­sip­pi. Der­til den debu­te­ren­de for­fat­ter Bene­di­cte Huang, hvis roman Døtresko­le skil­drer bor­ger­ska­bet som et hus lidt uden for sko­ven, hvor Guld­lok må væl­ge mel­lem at spil­le en lil­le eller en stor pige, men helst bare vil være et ube­skre­vet blad. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her