ALOUETTE: Piger­nes Michel­in­stjer­ne­de svanesang

Det, du nu skal læse, bli­ver vores sid­ste anmel­del­se her i Fri­heds­bre­vet. Vi har nydt at skri­ve dis­se lan­ge sva­da­er om sto­re og små spi­se­ste­der rundt omkring i Køben­havn, men nu skal der ske noget nyt. Og selv­føl­ge­lig skal vi afsted her­fra med manér – intet min­dre end en Michel­in­stjer­net restau­rant kun­ne gøre det, og der­for tøm­te vi spa­re­gri­sen og tog på Alouette. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.