ALOUETTE: Piger­nes Michel­in­stjer­ne­de svanesang

Det, du nu skal læse, bli­ver vores sid­ste anmel­del­se her i Fri­heds­bre­vet. Vi har nydt at skri­ve dis­se lan­ge sva­da­er om sto­re og små spi­se­ste­der rundt omkring i Køben­havn, men nu skal der ske noget nyt. Og selv­føl­ge­lig skal vi afsted her­fra med manér – intet min­dre end en Michel­in­stjer­net restau­rant kun­ne gøre det, og der­for tøm­te vi spa­re­gri­sen og tog på Alouette. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her