Ame­ri­kansk akti­vist: Ord kan gøre ondt, men det er en død­sens­far­lig logik at sæt­te lig­heds­tegn mel­lem ord og fysisk vold

I den­ne uges Fri Tænk­ning taler jeg med Suzan­ne Nos­sel, direk­tør for PEN Ame­ri­ca, om mord­for­sø­get på Rus­h­die, om de stør­ste trus­ler mod ytrings­fri­he­den i USA og ude i ver­den, og om hvor­dan man vin­der de unge gene­ra­tio­ner for en idé, som man­ge ser som den direk­te mod­sæt­ning til de vær­di­er, de beken­der sig til. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her