Ame­ri­kansk akti­vist: Ord kan gøre ondt, men det er en død­sens­far­lig logik at sæt­te lig­heds­tegn mel­lem ord og fysisk vold

I den­ne uges Fri Tænk­ning taler jeg med Suzan­ne Nos­sel, direk­tør for PEN Ame­ri­ca, om mord­for­sø­get på Rus­h­die, om de stør­ste trus­ler mod ytrings­fri­he­den i USA og ude i ver­den, og om hvor­dan man vin­der de unge gene­ra­tio­ner for en idé, som man­ge ser som den direk­te mod­sæt­ning til de vær­di­er, de beken­der sig til. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.