Amerikansk aktivist: Putin har begået krigsforbrydelser, men Kina er den største trussel mod menneskerettigheder på globalt plan

Med kri­gen i Ukraine og de krænkelser af men­neskerettighed­er, som find­er sted, er det på sin plads at minde om, at Human Rights Watch har sine rød­der i Mosk­va, og at det var her, man først insis­terede på at omsætte Hels­ing­fors-slu­tak­tens ord til han­dling. Hels­ing­fors-slu­tak­ten førte efter Den Kolde Krig til etab­ler­ing af OSCE, Organ­i­sa­tio­nen for Sikker­hed og Samar­be­jde i Europa, som de sen­este otte år har været til stede i det østlige Ukraine for at mon­i­torere kri­gens gang. I for­læn­gelse af den his­to­rie har jeg til denne uges Fri Tænkn­ing talt med Ken­neth Roth, som siden 1993 har været direk­tør for Human Rights Watch (HRW). HRW er blevet en ver­den­som­spæn­dende organ­i­sa­tion med flere hun­drede ansat­te i 50 lande og et årligt bud­get på omkring en halv mil­liard kroner. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.