Amerikansk ekspert: Kina vil angribe Taiwan

I denne uges Fri Tænkn­ing taler jeg med en af USA’s mest erfarne diplo­mater. Navnet er Chas Free­man. Free­man taler ara­bisk, kine­sisk, fran­sk, span­sk, por­tugi­sisk, tysk, ital­ien­sk og et par andre sprog. Han har sid­det på top­poster i både uden­rigs- og forsvarsmin­is­teri­et i Wash­ing­ton og har været udsta­tioneret i en lang række lande, heri­b­landt Kina og Indi­en. Under Golfkri­gen i 1991 var han USA’s ambas­sadør i det strate­gisk vigtige Sau­di-Ara­bi­en, og i 1993–94 havde Free­man i forsvarsmin­is­teri­et ans­varet for at udvikle en amerikan­sk strate­gi for en ny sikker­hed­sor­den i Europa med NATO som omdrejningspunkt. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.