Ame­ri­kansk for­fat­ter: Kon­spira­tions­te­o­ri­er er rationelle

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Micha­el Sher­mer om hans nye bog Con­spira­cy: Why the Ratio­nal Belie­ve the Irra­tio­nal. Sher­mer er redak­tør for Skep­tic Maga­zi­ne, som han stif­te­de for over 30 år siden, og for­fat­ter til en lang ræk­ke bøger med tit­ler såsom Der­for tror folk på under­li­ge ting, Viden­ska­ben om det gode og det onde, Den tro­en­de hjer­ne og fle­re andre. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her