Ame­ri­kansk for­fat­ter: Kon­spira­tions­te­o­ri­er er rationelle

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Micha­el Sher­mer om hans nye bog Con­spira­cy: Why the Ratio­nal Belie­ve the Irra­tio­nal. Sher­mer er redak­tør for Skep­tic Maga­zi­ne, som han stif­te­de for over 30 år siden, og for­fat­ter til en lang ræk­ke bøger med tit­ler såsom Der­for tror folk på under­li­ge ting, Viden­ska­ben om det gode og det onde, Den tro­en­de hjer­ne og fle­re andre. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.