Ame­ri­kansk man­ge­mil­li­ar­dær og Trump-støt­te domi­ne­rer den dan­ske musikscene

Bag Live Nation, der er en af de stør­ste aktø­rer på den dan­ske live­s­ce­ne, står en ame­ri­kansk rig­mand, der også ejer For­mel 1, og som har done­ret mil­li­o­ner til Donald Trump … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her