Ame­ri­kansk man­ge­mil­li­ar­dær og Trump-støt­te domi­ne­rer den dan­ske musikscene

Bag Live Nation, der er en af de stør­ste aktø­rer på den dan­ske live­s­ce­ne, står en ame­ri­kansk rig­mand, der også ejer For­mel 1, og som har done­ret mil­li­o­ner til Donald Trump … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.