Ame­ri­kansk socio­log: Vi er første­klas­ses pas­sa­ge­rer på et syn­ken­de skib

I den­ne uges Fri Tænk­ning skri­ver jeg om en bog af den ame­ri­kan­ske socio­log Richard Lach­mann. Den hand­ler om USA’s tab af sit glo­ba­le over­her­re­døm­me; en pro­ces, der iføl­ge for­fat­te­ren har været under­vejs siden slut­nin­gen af 1960’erne, og om den løben­de debat om USA’s magt og rol­le i verden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her