Ame­ri­kan­ske ban­ker på afgrun­dens rand

For snart to år siden skab­te Sili­con Val­ley Bank panik på de finan­si­el­le mar­ke­der, da den kol­lap­se­de. På den ame­ri­kan­ske øko­nom­for­e­nings års­mø­de kom det for nylig frem, at ban­kens usta­bi­li­tet ikke var et ene­stå­en­de til­fæl­de. Man­ge andre ame­ri­kan­ske ban­ker hav­de nem­lig også gjort sig sår­ba­re i for­hold til en af de mest ven­te­de ren­testig­nin­ger nogen­sin­de. Hvor­for? Det ser jeg på i den­ne uge. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her