Ankla­get for leje­mord, at være fup-læge og stå bag virk­nings­løs medi­cin: Tyr­kisk tryl­le­kun­ster sam­le­de pen­ge ind til ver­den­skendt dansk bildesigner

Den ver­den­skend­te dan­ske bil­de­sig­ner Hen­rik Fisker har igen fået vind i sej­le­ne med lan­ce­rin­gen af sin nye elbil Fisker Oce­an. Den før­ste bil er net­op ble­vet leve­ret i Dan­mark, og på listen over købe­re tæl­les både sto­re ame­ri­kan­ske inve­sto­rer og dan­ske A‑kendisser som Niko­laj Coster-Wal­dau. Selv beskri­ver han sig som en bok­ser, der er ble­vet kno­ck­ou­tet – og nu er kom­met på bene­ne igen. For bag Hen­rik Fiskers bil­pro­jekt lig­ger en opsigtsvæk­ken­de kon­kurs. Og nu kan Fri­heds­bre­vet for­tæl­le, hvor­dan Hen­rik Fisker benyt­te­de sig af en utro­lig kon­tro­ver­si­el mel­lem­mand til at for­sø­ge at sæl­ge sit sel­skab for­ud for kon­kur­sen i 2013. Hen­rik Fisker næg­ter at have kend­skab til mellemmanden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her