Ark: Grønne genialiteter til selv stædige kødspisere

I kryd­set mellem Fred­eriks­borggade og Nørre Farimags­gade lig­ger Restau­rant Ark. Vi kan ikke være de eneste, der gen­tagne gange er gået for­bi uden at lægge videre mærke til den sådan lidt høj­pand­ede facade, der både stikker ud og er usyn­lig midt i helvedeslyskryd­set, der forbinder de to ekstremt lar­mende gad­er. Efter sigende har flere restau­ran­ter gen­nem tiden forsøgt sig på adressen uden den store suc­ces, og det er da vit­terligt også en ægte skod plac­er­ing rent stemn­ingsmæs­sigt. Alt­så hvor­dan får man lige skabt en nice vibe, når Pan­duro Hob­bys udstill­ingsvin­duer over­bel­yser alt i hun­drede meters omkreds? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.