Bag om nytårstal­en: Mette Fred­erik­sen ville ikke have Arne-maleri

Til statsmin­is­ter Mette Fred­erik­sens nytårstale blev et maleri på Marien­borg skiftet ud. Et nyt maleri blev hængt op kun til lej­lighe­den, og Fri­heds­brevet kan nu gen­nem en aktind­sigt fortælle, hvilke malerier Statsmin­is­teri­et fraval­gte og tilval­gte. Det konkrete ind­b­lik i processen fortæller en his­to­rie om en detal­je­be­v­idst statsmin­is­ter, der ikke over­lad­er meget til til­fældighed­erne. Kor­re­spon­dan­cen vis­er, at Mette Fred­erik­sen har sendt to medar­be­jdere i byen for at skaffe et maleri – og at det skulle være lavet af en kvin­de og sig­nalere andet end klas­sisk arbe­jder­ro­man­tik. Og så skulle det foregå i hemmelighed. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.