Ban­ker er mere værd som slag­te­kvæg end malkeko

Micha­el Møl­ler er en modig mand. Ikke for­di han er parat til sæt­te livet på spil, gøre far­li­ge ting, som ingen andre tør, eller udfor­dre volds­mænd. Nej, hans mod er min­dre spek­taku­lært, men gan­ske opsigtsvæk­ken­de. I et debat­kli­ma, hvor finans­sek­to­ren stort set dag­ligt stemp­les som grå­dig, kynisk og uhæ­der­lig, tager pro­fes­sor Møl­ler den udskæld­te og for­had­te sek­tor i for­svar. Det gør han i en bog med tit­len Fak­ta og for­dom­me om finans­sek­to­ren, som han har skre­vet sam­men med CBS-kol­le­ga­en, Niels Chr. Nielsen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her