Ban­ker er mere værd som slag­te­kvæg end malkeko

Micha­el Møl­ler er en modig mand. Ikke for­di han er parat til sæt­te livet på spil, gøre far­li­ge ting, som ingen andre tør, eller udfor­dre volds­mænd. Nej, hans mod er min­dre spek­taku­lært, men gan­ske opsigtsvæk­ken­de. I et debat­kli­ma, hvor finans­sek­to­ren stort set dag­ligt stemp­les som grå­dig, kynisk og uhæ­der­lig, tager pro­fes­sor Møl­ler den udskæld­te og for­had­te sek­tor i for­svar. Det gør han i en bog med tit­len Fak­ta og for­dom­me om finans­sek­to­ren, som han har skre­vet sam­men med CBS-kol­le­ga­en, Niels Chr. Nielsen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.