Bar­ba­ra Ber­tel­sens bog­klub: Che­fre­dak­tør er inha­bil over for Stats­mi­ni­ste­ri­ets embedsværk

Depar­te­ments­chef i Stats­mi­ni­ste­ri­et Bar­ba­ra Ber­tel­sen har en pri­vat bog­klub sam­men med kend­te ansig­ter fra medi­e­bran­chen, hvor de læser fransk skønlitteratur … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.