Bar­bara Ber­telsens bogk­lub: Chefredak­tør er inhab­il over for Statsmin­is­teri­ets embedsværk

Departe­mentschef i Statsmin­is­teri­et Bar­bara Ber­telsen har en pri­vat bogk­lub sam­men med kendte ansigter fra mediebranchen, hvor de læs­er fran­sk skønlitteratur … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.