Barbara Bertelsens bogklub: Chefredaktør er inhabil over for Statsministeriets embedsværk

Departe­mentschef i Statsmin­is­teri­et Bar­bara Ber­telsen har en pri­vat bogk­lub sam­men med kendte ansigter fra mediebranchen, hvor de læs­er fran­sk skønlitteratur … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.