Bar­ba­ra Ber­tel­sens bog­klub: Che­fre­dak­tør er inha­bil over for Stats­mi­ni­ste­ri­ets embedsværk

Dag­bla­det Infor­ma­tions che­fre­dak­tør, Rune Lyk­ke­berg, er sam­men med to andre kend­te ansig­ter fra den dan­ske medi­e­bran­che med i en læse­klub. Det er den mest magt­ful­de embeds­mand i Stats­mi­ni­ste­ri­et, depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen, også … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her