Bar­bara Ber­telsens bogk­lub: Chefredak­tør er inhab­il over for Statsmin­is­teri­ets embedsværk

Dag­bladet Infor­ma­tions chefredak­tør, Rune Lykke­berg, er sam­men med to andre kendte ansigter fra den danske mediebranche med i en læsek­lub. Det er den mest magt­fulde embeds­mand i Statsmin­is­teri­et, departe­mentschef Bar­bara Ber­telsen, også … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.