Bar­ba­ra Ber­tel­sens for­nem­mel­se for ansvar

Barbara Bertelsen fra Statsministeriet ankommer til Retten på Frederiksberg fredag den 1. april 2022.Minkkommissionen holder genafhøringer, da den skal afdække omstændighederne i forbindelse med aflivningen af minkene under coronapandemien.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Der udspil­le­de sig et mærk­vær­digt lil­le øje­blik midt på efter­mid­da­gen fre­dag, da Bar­ba­ra Ber­tel­sen, alle­steds­nær­væ­ren­de depar­te­ments­chef i Stats­mi­ni­ste­ri­et, blev bedt om at for­hol­de sig til en ræk­ke stærkt omdis­ku­te­re­de sms’er fra hen­des hånd. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her