Bar­ba­ra Ber­tel­sens for­nem­mel­se for ansvar

Barbara Bertelsen fra Statsministeriet ankommer til Retten på Frederiksberg fredag den 1. april 2022.Minkkommissionen holder genafhøringer, da den skal afdække omstændighederne i forbindelse med aflivningen af minkene under coronapandemien.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Der udspil­le­de sig et mærk­vær­digt lil­le øje­blik midt på efter­mid­da­gen fre­dag, da Bar­ba­ra Ber­tel­sen, alle­steds­nær­væ­ren­de depar­te­ments­chef i Stats­mi­ni­ste­ri­et, blev bedt om at for­hol­de sig til en ræk­ke stærkt omdis­ku­te­re­de sms’er fra hen­des hånd. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.