Bar­ba­ras ven­ner: DR-direk­tør tavs om sin pri­va­te rela­tion til Statsministeriet

DRs nyheds­di­rek­tør, San­dy French, og depar­te­ments­chef i Stats­mi­ni­ste­ri­et Bar­ba­ra Ber­tel­sen har et tæt pri­vat for­hold, men det har offent­lig­he­den aldrig fået at vide … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.