Barr: Næsten fuld pla­de trods menu puzz­le og farrrock

I den­ne uge var vi turi­ster i egen by, da vi ram­te en klas­si­ker, når det kom­mer til anbe­fa­lin­ger, på Chri­sti­ans­havn – nem­lig restau­ran­ten Barr. Kendt for øl til maden og nor­dic cui­si­ne og for at ser­ve­re klas­si­ker efter klas­si­ker til sult­ne besø­gen­de og nu to piger. På Barr får man udsigt til hav­nen, sten­bi­der­rogn, kar­to­f­ler og myseost, og så kan man vist ikke dæk­ke mere af Skan­di­navi­en på én tallerken. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her