Bay­er Neverlosen

Bay­er Lever­ku­sen, tysk fod­bolds hidtil evigt fors­må­e­de toer, kan i wee­ken­den sik­re sig klub­bens før­ste Bun­des­liga-mester­skab i histo­ri­en. Fri Spark har talt med Keld Bor­ding­gaard, der har stå­et i spid­sen for at udvik­le den spil­lestil, der i før­ste omgang før­te til ansæt­tel­sen af Xabi Alonso som cheftræ­ner, og som i dag har skub­bet til­nav­ne som Bay­er Never­ku­sen og Bay­er Vize­ku­sen i bag­grun­den til for­del for Bay­er Never­lo­sen. Men hvad er næste skridt, spør­ger vi den tid­li­ge­re dan­ske landstrænerassistent. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her