Beskæftigelsen buldrer frem i hotel- og restaurationsbranchen, men stigende smitte truer forude

Der er for alvor gang i det danske arbe­jds­marked. I sep­tem­ber steg antallet af løn­mod­tagere med 13.000, hvilket bringer den sam­lede beskæftigelse op på 2.882.000 per­son­er, som er det højeste niveau nogensinde.  Sam­tidig blev sep­tem­ber den ottende måned i streg med sti­gende beskæftigelse, hvilket har med­ført, at der nu er 80.000 flere per­son­er i beskæftigelse end før den første coro­na-relaterede ned­lukn­ing. Det vis­er helt nye tal fra Dan­marks Sta­tis­tik. Men den sti­gende smitte i sam­fun­det truer frem­gan­gen, og både hos brancheforenin­gen Hores­ta og fag­forenin­gen 3F går de vin­teren i møde med afmålt optimisme. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.