Får Trumps dom over­ho­ve­det nogen betydning?

Da Donald J. Trump blev kendt skyl­dig den 30. maj, rea­ge­re­de han og hans alli­e­re­de på for­ven­te­lig vis. Trumps par­ti­fæl­ler slut­te­de straks op om ham og lan­ce­re­de en fæl­les for­svars­stra­te­gi: Baga­tel­lisér doms­af­si­gel­sen, og så tvivl om rets­sy­ste­met. Omdan det juri­di­ske smuds til poli­tisk brændstof. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her