Bitz’ egne eks­per­ter ven­der sig mod ham: Han kopi­e­re­de Würtz

Det kan næsten ikke bli­ve vær­re for ernæ­rings­eks­per­ten Chri­sti­an Bitz og virk­som­he­den F&H, der i to ret­sin­stan­ser er ble­vet dømt for at have kopi­e­ret kera­mi­ke­ren Kas­per Würtz. Men nu ven­der to uvil­di­ge skøns­per­so­ner, der blev brugt som for­svar for Chri­sti­an Bitz og F&H, sig mod dem.   “Iføl­ge min vur­de­ring er der ingen tvivl om, at Bitz (Chri­sti­an Bitz, red.) har kopi­e­ret og kig­get efter,” siger kera­mi­ker Finn Dam Ras­mus­sen til Fri­heds­bre­vet om lig­he­der­ne mel­lem Würtz og Bitz’ stel. Han var med til at udar­bej­de den uvil­di­ge skøns­rap­port for F&H, der skul­le bru­ges til Bitz’ forsvar. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her