Bjar­ke Ingels vil red­de ver­den – alli­ge­vel tager han imod pen­ge for at del­ta­ge i den sau­di­ske kron­prins’ prestigeprojekt

På trods af grove men­ne­ske­ret­tig­heds­over­træ­del­ser, drab og for­dri­vel­ser af stam­me­folk, er Bjar­ke Ingels Group (BIG) med til at udtæn­ke og teg­ne en cen­tral del af Sau­di-Ara­bi­ens pre­sti­ge­pro­jekt Neom. Det kan Fri­heds­bre­vet og Danwatch nu afslø­re. Selv vil stjer­ne­ar­ki­tek­ten hver­ken be- eller afkræf­te, om han er med i projektet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her