Blev Ukrai­ne ladt i stik­ken af Vesten?

I den­ne uges Fri Tænk­ning stil­ler jeg spørgs­må­let: Var Rusland og Ukrai­ne tæt på at bli­ve eni­ge om en freds­af­ta­le i for­å­ret 2022 – alt­så godt en måned efter den rus­si­ske inva­sion – og hvem bærer ansva­ret for, at det ikke lykkedes? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her