BOBO FOOD STUDIOS: Fin, men forg­lem­me­lig mad på fly­ven­de tallerkener

So long, som­mer­fe­rie! Vi er til­ba­ge i byen og på spi­sepin­den. Den­ne uge er vi taget på shop­pe­tur med der­til­hø­ren­de akut sult, som vi valg­te at få stil­let på et hotel i Indre By, der bød på lan­ge sam­ta­ler, som kred­se­de om alt fra Rin­ge­nes Her­re-indret­ning til UFO-kera­mik. Og en mas­se mad, selvfølgelig. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her