BOBO FOOD STUDIOS: Fin, men forg­lem­me­lig mad på fly­ven­de tallerkener

So long, som­mer­fe­rie! Vi er til­ba­ge i byen og på spi­sepin­den. Den­ne uge er vi taget på shop­pe­tur med der­til­hø­ren­de akut sult, som vi valg­te at få stil­let på et hotel i Indre By, der bød på lan­ge sam­ta­ler, som kred­se­de om alt fra Rin­ge­nes Her­re-indret­ning til UFO-kera­mik. Og en mas­se mad, selvfølgelig. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.