Bør vi forhan­dle med Jihadisterne?

For­målet med at engagere jihadis­ter i en diplo­ma­tisk pro­ces er enten at få dem til at demo­bilis­ere eller inte­grere dem i det etablerede poli­tiske sys­tem. Poli­tiske processers evne til at have en mod­er­erende effekt på aktør­er er under­vur­deret. Det gælder også ekstrem­is­ter. Især hvis de er trætte af kon­flikt. Kom­mer jihadis­terne først til forhan­dlings­bor­det, så er der et væsentligt poten­tiale for, at de vil gøre indrømmelser. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.