Bom­ben, bana­nen og bjergene

Jeg tror ikke, de tre unge hoved­per­so­ner i Mal­te Tel­lerups tred­je roman, ‘Spræng fabrik­ken’ (Ovo Press), nød­ven­dig­vis har læst Carl Sch­mitt eller vil­le være enig med ham. Og så dog. For lige over for hele det etab­le­re­de systems accept af den mod­by­de­ligt foru­re­nen­de fabrik Che­mi­nova beslut­ter de sig for at for­bi­gå den svæklin­ge­ag­ti­ge pala­ver for i ste­det at hand­le, at tage sagen i egne hæn­der. De spræn­ger sim­pelt­hen Che­mi­nova i luften. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her