Bor­ger­krig i Vesten

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med den bri­ti­ske kom­men­ta­tor og for­fat­ter Doug­las Mur­ray om hans nye bog The War on the West. De fle­ste vil i den for­bin­del­se sik­kert tæn­ke på Kina, Rusland eller andre auto­ri­tæ­re regi­mer, der ses som Vestens fjen­der. Men iføl­ge Mur­ray er den indre trus­sel langt stør­re end den, der kom­mer ude­fra. Jeg har spurgt ham, hvad han mener med det og meget andet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her