Bor­ger­krig i Vesten

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med den bri­ti­ske kom­men­ta­tor og for­fat­ter Doug­las Mur­ray om hans nye bog The War on the West. De fle­ste vil i den for­bin­del­se sik­kert tæn­ke på Kina, Rusland eller andre auto­ri­tæ­re regi­mer, der ses som Vestens fjen­der. Men iføl­ge Mur­ray er den indre trus­sel langt stør­re end den, der kom­mer ude­fra. Jeg har spurgt ham, hvad han mener med det og meget andet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.