Born­holms Poli­ti efter­for­sker eks-spin­dok­tor for krænkelse

Born­holms Poli­ti har åbnet en efter­forsk­ning for blu­fær­dig­heds­kræn­kel­se mod spin­dok­to­ren Rune Lang­hoff, der ind­til i sid­ste uge arbej­de­de for Frie Grøn­nes par­ti­le­der, Sikan­dar Siddique … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.