Bort­vist og under poli­ti­ef­ter­forsk­ning: Sid­der fort­sat i Djøf-bestyrelse

Den tid­li­ge­re kom­mu­nal­di­rek­tør i Fre­de­ri­cia Kom­mu­ne, Anne­ma­rie Zacho-Broe, der blev fyret fra sit job efter en stor skan­da­le, sid­der fort­sat i besty­rel­sen i Djøfs del­for­e­ning Offent­li­ge Che­fer.  Det gør hun på trods af, at Fre­de­ri­cia Kom­mu­ne har fyret hen­de og bedt poli­ti­et efter­for­ske, om hun har haft en såkaldt inha­bi­li­tets­ska­ben­de rela­tion til byens for­hen­væ­ren­de borg­me­ster, Jacob Bjerregaard. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her