Bortvist og under poli­tiefter­forskn­ing: Sid­der fort­sat i Djøf-bestyrelse

Den tidligere kom­mu­naldirek­tør i Fred­eri­cia Kom­mune, Annemarie Zacho-Broe, der blev fyret fra sit job efter en stor skan­dale, sid­der fort­sat i bestyrelsen i Djøfs delforen­ing Offentlige Chefer.  Det gør hun på trods af, at Fred­eri­cia Kom­mune har fyret hende og bedt poli­ti­et efter­forske, om hun har haft en såkaldt inhab­ilitetssk­abende rela­tion til byens forhen­værende borgmester, Jacob Bjerregaard. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.