Bra­get på Kapelvej

Et højt brag afbrød i søn­dags den som­mer­li­ge aftensum­men på Indre Nør­re­bro i Køben­havn. Lyden kom fra en brand i en eta­ge­e­jen­dom i det tæt­be­fol­ke­de kvar­ter, og sort røg strøm­me­de efter­føl­gen­de ud fra vin­du­er­ne. Hel­dig­vis kom ingen til ska­de, men da det efter­føl­gen­de viste sig, at net­op den­ne byg­ning på Kapel­vej kan kædes til mindst én pro­mi­nent skik­kel­se fra den for­bud­te ban­de Loy­al To Fami­lia (LTF), begynd­te spe­ku­la­tio­ner­ne om en mulig ban­de­kon­flikt straks at svir­re. Hvad går det ud på, og er det vir­ke­lig kom­met der­til, hvor nogen kan fin­de på at stik­ke ild til en opgang i en helt almin­de­lig eta­ge­e­jen­dom? Det og man­ge andre ting kig­ger jeg nær­me­re på i den­ne uges udga­ve af Fri Bandit. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her