BRASSERIE PRINS: Prin­ce Char­m­ing i Bir­ken­sto­ck og fransk cui­si­ne i verdensklasse

There’s a new prin­ce in town – nem­lig Bras­se­rie Prins, der en aften i sid­ste uge over­vandt piger­ne med tra­di­tio­nel­le fran­ske ret­ter og en ser­vi­ce, der sad lige i ska­bet. Vi smi­ler sta­dig over ople­vel­sen her fle­re dage senere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her