BRASSERIE PRINS: Prin­ce Char­m­ing i Bir­ken­sto­ck og fransk cui­si­ne i verdensklasse

There’s a new prin­ce in town – nem­lig Bras­se­rie Prins, der en aften i sid­ste uge over­vandt piger­ne med tra­di­tio­nel­le fran­ske ret­ter og en ser­vi­ce, der sad lige i ska­bet. Vi smi­ler sta­dig over ople­vel­sen her fle­re dage senere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.