Bryg­ge­ri­er­nes lob­by­or­ga­ni­sa­tion er dybt invol­ve­ret i Fol­ke­tin­gets ølklub: Beta­ler for fest­li­ge indslag og sør­ger for gode rammer

Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen med tid­li­ge­re justits­mi­ni­ster Nick Hæk­kerup i spid­sen har direk­te adgang til et bredt udsnit af poli­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg, når Fol­ke­tin­gets Øl Laug i næste uge hol­der års­mø­de. Klub­bens fol­ke­valg­te med­lem­mer begynd­te for år til­ba­ge at beta­le kon­tin­gent efter kri­tisk medi­eom­ta­le, hvor det kom frem, at bryg­ge­ri­er­ne sponso­re­re­de øl til møde­r­ne. En ræk­ke nye oplys­nin­ger viser dog, at bryg­ge­ri­er­ne i skik­kel­se lob­by­or­ga­ni­sa­tio­nen Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen den dag i dag sta­dig yder øko­no­misk og prak­tisk støt­te til arran­ge­men­ter­ne. Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal kal­der kon­struk­tio­nen for “hyg­ge­kor­rup­tion”.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her