Buf­fet med For­sva­rets eli­te: “Vi skal ikke tale om dimser”

Den­ne uges udga­ve af Fri For­svar er lidt ander­le­des end nor­malt. Vi har nem­lig været med til den årli­ge for­svars­kon­fe­ren­ce på Cen­ter for Mili­tæ­re Stu­di­er. Det er, hvis man er nørd, et who’s who, hvor top­pen af dansk for­svars- og sik­ker­heds­po­li­tik tryk­ker hæn­der og mødes over pane­ler og ande­rilet­te på fade. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her