Cali­for­ni­en bræn­der – er San Fran­ci­sco det nye Detroit?

Cali­for­ni­en er i brand, og den­ne gang er det ikke sko­ve­ne, som står i flam­mer. Den demo­kra­ti­ske fore­gangs­stat er i dyb kri­se. De sto­re tek­no­lo­gi­virk­som­he­der nedska­le­rer, beskat­nings­ni­veau­et er ude af trit med leve­stan­dar­den og de stør­re byer har spø­gel­ses­lig­nen­de karakter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her