Capa: Damn, that’s a good steak!

I den­ne uge har vi været ude at spi­se en vaske­æg­te inter­net­sen­sa­tion. Det har vi, for­di vi selv­føl­ge­lig skul­le se what the fuss was all about, men også for­di vi for nylig begynd­te at undre os over mang­len på ste­ak­hou­ses i Køben­havn. Fin­des der andre end MASH og Her­e­ford? Der­u­d­over skri­ver vi også lidt om tv i den­ne udga­ve af vores ugent­li­ge nyhedsbrev. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her