Capa: Damn, that’s a good steak!

I den­ne uge har vi været ude at spi­se en vaske­æg­te inter­net­sen­sa­tion. Det har vi, for­di vi selv­føl­ge­lig skul­le se what the fuss was all about, men også for­di vi for nylig begynd­te at undre os over mang­len på ste­ak­hou­ses i Køben­havn. Fin­des der andre end MASH og Her­e­ford? Der­u­d­over skri­ver vi også lidt om tv i den­ne udga­ve af vores ugent­li­ge nyhedsbrev. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.