Cap­tain H: Far­ve­strå­len­de fadøl­stårn og smækre frølår

Efter­som vi i sid­ste uge lege­de vega­ne­re på Restau­rant Ark, beslut­te­de vi os for, at vi hel­le­re måt­te gå all in på meat den­ne gang. Der­for suse­de vi fluks mod den kinesisk/koreanske Cap­tain H med for­vent­ning om et sandt kødor­gie til at fejre, at det iføl­ge kine­sisk astro­lo­gi er tige­rens år. Og sjæl­dent har vi ind­ta­get så man­ge dyr i løbet af bare én mid­dag. Vi fik både gris, okse, kyl­ling og frø! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her