Cap­tain H: Far­ve­strå­len­de fadøl­stårn og smækre frølår

Efter­som vi i sid­ste uge lege­de vega­ne­re på Restau­rant Ark, beslut­te­de vi os for, at vi hel­le­re måt­te gå all in på meat den­ne gang. Der­for suse­de vi fluks mod den kinesisk/koreanske Cap­tain H med for­vent­ning om et sandt kødor­gie til at fejre, at det iføl­ge kine­sisk astro­lo­gi er tige­rens år. Og sjæl­dent har vi ind­ta­get så man­ge dyr i løbet af bare én mid­dag. Vi fik både gris, okse, kyl­ling og frø! 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.