Car­los Zamora er lan­dets stør­ste wre­st­ling-talent: “Min stør­ste styr­ke er at få folk til at tro, at jeg er superarrogant”

Wre­st­ling – alt­så rig­tig wre­st­ling, som man ken­der det fra USA – er på vej frem i Dan­mark med fire dan­ske wre­st­ling­for­bund og udsolg­te events året rundt. Fri­heds­bre­vet var i Pum­pe­hu­set i Køben­havn til et udsolgt såkaldt Bodys­lam-arran­ge­ment for at føl­ge lil­le Dan­marks sto­re håb: Car­los Zamora, som nog­le måske ken­der fra rea­li­typro­gram­met Para­di­se Hotel.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.