Car­los Zamora er lan­dets stør­ste wre­st­ling-talent: “Min stør­ste styr­ke er at få folk til at tro, at jeg er superarrogant”

Wre­st­ling – alt­så rig­tig wre­st­ling, som man ken­der det fra USA – er på vej frem i Dan­mark med fire dan­ske wre­st­ling­for­bund og udsolg­te events året rundt. Fri­heds­bre­vet var i Pum­pe­hu­set i Køben­havn til et udsolgt såkaldt Bodys­lam-arran­ge­ment for at føl­ge lil­le Dan­marks sto­re håb: Car­los Zamora, som nog­le måske ken­der fra rea­li­typro­gram­met Para­di­se Hotel.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her