Carlos Zamora er landets største wrestling-talent: “Min største styrke er at få folk til at tro, at jeg er superarrogant”

Wrestling – alt­så rigtig wrestling, som man kender det fra USA – er på vej frem i Dan­mark med fire danske wrestling­for­bund og udsol­gte events året rundt. Fri­heds­brevet var i Pumpe­huset i Køben­havn til et udsol­gt såkaldt Bodys­lam-arrange­ment for at følge lille Dan­marks store håb: Car­los Zamo­ra, som nogle måske kender fra real­i­typro­gram­met Par­adise Hotel.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.