Casamadre: En ægte Nør­re­bro-jewel med Ikea-sen­ge i loftet

Vi fort­sæt­ter ufortrø­de­nt vores ridt gen­nem det køben­havn­ske restau­rant land­skab – den­ne gang på en helt spitze ny ita­li­e­ner på Tagens­vej. Vel­vi­den­de, at der er en uskre­ven regel om, at madan­mel­de­re skal give nye spi­se­ste­der 10–14 dage til at kom­me på fode, boo­k­e­de vi bord – vi ku’ alt­så ikke ven­te. Og vi er i øvrigt ikke eni­ge i den regel hel­ler; alt­så, hvis man er klar til at byde folk inden­for, så gæl­der det vel også os. But now u know! 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.