Casamadre: En ægte Nør­re­bro-jewel med Ikea-sen­ge i loftet

Vi fort­sæt­ter ufortrø­de­nt vores ridt gen­nem det køben­havn­ske restau­rant land­skab – den­ne gang på en helt spitze ny ita­li­e­ner på Tagens­vej. Vel­vi­den­de, at der er en uskre­ven regel om, at madan­mel­de­re skal give nye spi­se­ste­der 10–14 dage til at kom­me på fode, boo­k­e­de vi bord – vi ku’ alt­så ikke ven­te. Og vi er i øvrigt ikke eni­ge i den regel hel­ler; alt­så, hvis man er klar til at byde folk inden­for, så gæl­der det vel også os. But now u know! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her