Che­fens ufag­lær­te dat­ter stod for ansæt­tel­ser i smit­te­o­p­spor­in­gen – med­ar­bej­de­re adva­re­de om nepotisme

Folk fra Styrelsen For Patientsikkerhed går rundt omkring Ishøj Centret, onsdag den 17. februar 2021. Covid-19 smittetrykket er højt i Ishøj, i forhold til resten af landet.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Da der skul­le ansæt­tes nye med­ar­bej­de­re i Sty­rel­sen for Patient­sik­ker­heds smit­te­o­p­spor­ing, var det en 19-årig ufag­lært med­ar­bej­der, der stod for job­sam­ta­ler og ansæt­tel­ser. Det for­tæl­ler fle­re tid­li­ge­re ansat­te, efter Fri­heds­bre­vet før har kun­net for­tæl­le, hvor­dan den 19-åri­ge, der er dat­ter af en sek­tions­le­der og nuvæ­ren­de enheds­chef i smit­te­o­p­spor­in­gen, blev for­frem­met ad fle­re omgan­ge. I 2021 hav­de dat­te­ren en årsløn på 550.000 kroner. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her