Che­fre­dak­tør vil hol­de fast i kon­tro­ver­si­el vagtlæge-millionær

Medi­et bag den popu­læ­re inve­ste­rings­podcast Mil­li­o­nær­klub­ben vil fort­sat bru­ge inve­sto­ren Mads Chri­sti­an­sen som eks­pert, efter det er kom­met frem, at han hvert år tje­ner mil­li­o­ner som akkord­løn­net vagtlæge … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.