Cre­ate Den­mark affe­jer film­folks kri­tik: “Det er sim­pelthen bare noget pis. Den bøf vil jeg gerne sende tilbage i køkkenet”

Benjamin Boe Rasmussen ©Henning Hjorth 2018 Fotografens navn SKAL nævnes hver gang billedet bliver brugt

Det er fork­ert at sige, at den kuld­se­jlede forhan­dling mellem Pro­du­cent­forenin­gen, Cre­ate Den­mark og stream­ingt­jen­esterne bety­der, at man som del af den danske film­branche ikke har et arbe­jde som følge af den, og at det er urimeligt, når man opfor­dr­er forhan­dlerne til at trække sig. Det men­er i hvert fald Ben­jamin Boe Ras­mussen, der er talsper­son for Cre­ate Denmark. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.