Cre­a­te Den­mark affe­jer film­folks kri­tik: “Det er sim­pelt­hen bare noget pis. Den bøf vil jeg ger­ne sen­de til­ba­ge i køkkenet”

Benjamin Boe Rasmussen ©Henning Hjorth 2018 Fotografens navn SKAL nævnes hver gang billedet bliver brugt

Det er for­kert at sige, at den kuld­sej­le­de for­hand­ling mel­lem Pro­du­cent­for­e­nin­gen, Cre­a­te Den­mark og strea­m­ingtje­ne­ster­ne bety­der, at man som del af den dan­ske film­bran­che ikke har et arbej­de som føl­ge af den, og at det er uri­me­ligt, når man opfor­drer for­hand­ler­ne til at træk­ke sig. Det mener i hvert fald Benja­min Boe Ras­mus­sen, der er tals­per­son for Cre­a­te Denmark. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her