Cre­a­te Den­mark affe­jer film­folks kri­tik: “Det er sim­pelt­hen bare noget pis. Den bøf vil jeg ger­ne sen­de til­ba­ge i køkkenet”

Benjamin Boe Rasmussen ©Henning Hjorth 2018 Fotografens navn SKAL nævnes hver gang billedet bliver brugt

Det er for­kert at sige, at den kuld­sej­le­de for­hand­ling mel­lem Pro­du­cent­for­e­nin­gen, Cre­a­te Den­mark og strea­m­ingtje­ne­ster­ne bety­der, at man som del af den dan­ske film­bran­che ikke har et arbej­de som føl­ge af den, og at det er uri­me­ligt, når man opfor­drer for­hand­ler­ne til at træk­ke sig. Det mener i hvert fald Benja­min Boe Ras­mus­sen, der er tals­per­son for Cre­a­te Denmark. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.