Cykel­ryt­te­re ved ver­dens ende

September 18, 2022, WOLLONGONG, AUSTRALIA: Swiss Stefan Kung pictured in action during the men elite individual time trial at the UCI Road World Championships Cycling 2022, in Wollongong, Australia, Sunday 18 September 2022. The Worlds are taking place from 18 to 25 September. (Credit Image: © Dirk Waem/Belga via ZUMA Press)

Mens jeg stod langs vej­kan­ten og betrag­te­de enkelt­star­ten, og en ukendt ryt­ter fra Mal­ta kør­te for­bi, og jeg hør­te publi­kum sige “Wow, det er den hur­tig­ste, vi har set i dag, han vin­der,” og da Yves Lampa­ert lidt efter kør­te for­bi, vin­de­ren fra enkelt­star­ten i Køben­havn, kig­ge­de folk på en måge ved en skral­des­pand. Jeg hør­te fle­re bli­ve eni­ge om, at tider­ne fra i dag fun­ge­re­de lige­som kva­li­fi­ka­tio­nen til For­mel 1, og at ryt­ter­ne kør­te om pole posi­tion til på søn­dag. Jeg kun­ne fort­sæt­te læn­ge med lig­nen­de obser­va­tio­ner. At Wol­longong udover sin smuk­ke natur­li­ge belig­gen­hed og sin inter­es­san­te mine­hi­sto­rie ellers er en uka­rak­te­ri­stisk by uden et ene­ste smukt hus eller en ene­ste smuk kir­ke, øger min undren over, at løbet er pla­ce­ret her. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.