Da Cyf mød­te Hervé

Til­lyk­ke med Valen­tin­s­dag! Og har du ingen fræk date i aften, så fortvivl ikke: I dagens anled­ning anmel­der jeg C.Y. Frost­holms (også kendt som Cyf) nye hybri­dro­mans-højsang, Til den ven jeg aldrig har kendt, som på én gang er en per­son­lig rej­se­dag­bog og et portræt af den fran­ske for­fat­ter og foto­graf Her­vé Gui­bert, der døde af AIDS som 36-årig i 1991. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her