Da Jes Ste­in prø­ve­de at lave en Anna Wintour

I den­ne uges Fri Kri­tik står den på mere sam­tids­lit­te­ra­tur. Du får i den anled­ning anmel­del­ser af to upco­m­ing inter­na­tio­na­le læser­hits, nem­lig (over­sæt­tel­ser af) hol­land­sk-chi­len­ske Benjamín Laba­tuts læn­ge ven­te­de toer på dansk, Mani­ac, og japan­ske Emi Yagis debut, Dag­bog fra et tom­rum. Fæl­les for beg­ge bøger er, at de med effekt­ful­de takes på hen­holds­vis viden- og moder­skab beg­ge har et ærin­de med det parasitære. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her