Da Radio LOUD fik en olfert af Radio- og tv-nævnet

Nu bliv­er det alvor for Radio LOUD, efter at Radio- og tv-nævnet tirs­dag ret­tede “usæd­van­lig skarp kri­tik” af radiokanalens for­måen. Nu skal LOUD stå skol­eret, og de får to uger til at komme med en plan for, hvor­dan de i løbet af fire måned­er får ret­tet op på de “under­op­fyldte” kri­terier i sende­til­ladelsen. “Det her er ikke noget Radio LOUD skal tage let på. Det er sjældent, du ser en så hånd­fast afgørelse fra Radio- og tv-nævnet i første hug,” siger en tidligere for­mand for Radio- og tv-nævnet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.