Da spro­get holdt ferie: “Hen­des penis stak ud af buk­ser­ne, da hun over­faldt ofret”

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med den bri­ti­ske filo­sof og for­kæm­per for les­bi­skes ret­tig­he­der, Kat­hle­en Sto­ck. Sto­ck er for­fat­ter til best­sel­le­ren Mate­ri­al Girls: Why Rea­li­ty Mat­ters for Femi­nism. Sto­ck blev for et par år siden som føl­ge af sine kon­tro­ver­si­el­le hold­nin­ger i køns­de­bat­ten tvun­get til at for­la­de sit job som pro­fes­sor i filo­so­fi på Uni­ver­si­ty of Sus­sex. Hun har siden stif­tet The Les­bi­an Pro­ject sam­men med den tid­li­ge­re ten­nis­stjer­ne Mar­ti­na Navra­ti­lova og Julia Bin­del, og hun er kom­men­ta­tor ved det bri­ti­ske medie UnHerd. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her