Dan Jør­gen­sen og kære­sten mæske­de sig i champag­ne og bli­nis – risi­ke­rer skat­tes­mæk for gra­tis VIP-billetter

Da mini­ste­ren for udvik­lings­sam­ar­bej­de og glo­bal kli­ma­po­li­tik, Dan Jør­gen­sen (S), tog til for­hen­væ­ren­de USA-præ­si­dent Bara­ck Oba­mas show i Næst­ved, var det med sin kære­ste som ledsa­ger – det ske­te på fri­bil­let­ter, der hav­de en sam­let vær­di af 37.000 kro­ner. Turen får nu hård kri­tik fra fle­re eksperter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her