Dan­bo­lig-ejer solg­te ældre ægte­pars hus til sig selv: Afvi­ste inter­es­se­ret køber og spa­re­de 400.000 kroner

Ejen­doms­mæg­le­ren Ras­mus Frank ind­t­og en mærk­vær­dig dob­bel­trol­le ved både at stå for sal­get af et ældre ægte­pars bolig, sam­ti­dig med at han age­re­de køber. Den dob­bel­trol­le var en klar for­del for Ras­mus Frank, da en anden inter­es­se­ret køber meld­te sig på banen. Men det for­tal­te ejen­doms­mæg­le­ren aldrig det ældre ægte­par. Den inter­es­se­re­de køber var ellers inter­es­se­ret i at give et bud, der var væsent­ligt høje­re, end hvad Ras­mus Frank hav­de sat boli­gen til salg til. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her